Zaproszenie na wspólne kolędowanie!

Plakat właściwy

20 stycznia 2019 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Haczowie odbędzie się charytatywny koncert kolęd
pn. „Kolędujemy dla...”.  Zebrane podczas koncertu środki przekazane zostaną Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Haczowie – Sicinie prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dzienne Centrum Aktywności.

W warsztacie uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych, które odbywają zajęcia w pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej, ogólnotechnicznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła artystycznego oraz ogrodniczej. Poza zajęciami w poszczególnych pracowniach WTZ prowadzi też codzienną rehabilitację ruchową
w systemie grupowym i indywidualnym.

Dzienne Centrum Aktywności jest placówką dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Zajęcia w placówce obejmują rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, psychologiczną i logopedyczną.

Podczas koncertu wystąpią: Orkiestra Dęta „Hejnał”, Chór Szkolny „Kamerton” oraz gość specjalny – Olga Boczar wraz z towarzyszącymi muzykami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, 20 stycznia w niedzielę po mszy wieczornej o godzinie 17.00 do Kościoła Parafialnego w Haczowie.

 

Maria Rygiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Grzegorz Sobota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie

Boże Narodzenie 2018

boze-narodzenie-2018
Od dwóch tysięcy lat, w noc Bożego Narodzenia
oczyma wiary kontemplujemy Jezusa Chrystusa,
który „będąc bogatym, dla nas stał się ubogim,
aby nas swym ubóstwem ubogacić” (2 Kor 8, 9). 

Drodzy Parafianie!

Pochylamy się nad żłóbkiem betlejemskim, po to, aby adorować Dzieciątko, w którym zamieszkała cała pełnia Bóstwa. 

W przeżywaniu radości Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam, by Miłość objawiona w dzień przyjścia Chrystusa na świat, towarzyszyła Wam w codziennym życiu i pracy, by napawała Was radością i pokojem!

Szczęść Boże na świąteczne Dni
życzą Wasi Duszpasterze

Adwent

swiece-adwentowe

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa „adventus", czyli „przyjście, przybycie, nadejście". W starożytnym Rzymie słowem „adventus" nazywano oficjalny przyjazd, odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu urzędu. Dla nas chrześcijan "adventus" oznacza czas przygotowujący nas do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Rozpoczyna się między 27 listopada a 3 grudnia, kończąc się w Wigilię Bożego Narodzenia. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy - kolor pokutny, nie śpiewamy "Chwała na wysokości Bogu". Codziennie przez okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci Maryi - Roraty, w czasie których pali się świeca roratnia, symbol Najświętszej Maryi Panny (słowo Roraty pochodzi od słów pieśni na wejście – „Rorate coeli...").

Naszymi przewodnikami po Adwencie są Prorocy: Izajasz, Jan Chrzciciel i Maryja.

Wymownym symbolem Adwentu jest wieniec i świeca adwentowa. Światło wskazuje drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i stwarza poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Światło jest znakiem obecności Chrystusa - „Światłości Świata". Światło czterech kolejnych świec adwentowych ma nas stopniowo doprowadzić do prawdziwego „Światła" wschodzącego w Boże Narodzenie. Zielone gałązki są symbolem nadziei, zwyciężającej śmierć. Wieniec adwentowy ma nam przypominać o radosnym czasie przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Adwent to również czas przygotowania świątecznych niespodzianek dla najbliższych. To czas przygotowania naszych serc na przyjście Dzieciątka Jezus. Zachęcamy wszystkich Parafian wraz z dziećmi, do duchowego przygotowania się na Święta Bożego Narodzenia poprzez uczenistwo z roratach! 

Roraty odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 1700

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP

niepodlegla

Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród – czytamy w liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Odzyskana 100 lat temu niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze, ale wymaga od każdego pokolenia troski o Ojczyznę.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Saints

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT